Sobre la Biblioteca Anarquista de L’Horta

20160211_213743
panel l'horta

2015-07_4

A la BAH inaugurem un nou espai. A partir d’ara, no només trobaràs la informació de la biblioteca, sinó que també hi trobaràs les ressenyes dels nostres llibres. Un dels fonaments d’aquesta biblioteca és que siga un espai cultural de lliure expressió en el qual tots puguem participar de forma activa. Per això, vos convidem a escriure ressenyes o comentaris sobre els llibres que llegiu o sobre els llibres que vos agradaria que aconseguírem, reflexions o propostes per a la biblioteca, etc.

Volem que tots participem en aquest projecte, que la biblioteca no es convertisca només en un espai per a llegir autors consagrats, sinó un espai en què escrivim, col·laborem, reflexionem, ens ajudem i ens llegim a través de les nostres opinions, reflexions, crítiques, ressenyes… de les nostres lectures.

Per això, esperem els vostres escrits per a compartir-los ací amb la resta de companys i companyes que participen en el projecte. Cada vegada tenim més material i és bo saber què és el que aporta a cadascú.

Igualment, si vols informar-te sobre els nostres llibres no saps massa bé què t’agradaria llegir… trobaràs en aquesta web de què tracten els nostres llibres i com els valoren els que els han llegit a través de les ressenyes publicades.

Per publicar qualsevol cosa, envieu un correu a bah@riseup.net i el publicarem!

gràcies

[castellà]

Desde la BAH inauguramos este nuevo espacio, ahora no sólo encontrarás la información de la biblioteca, sino que encontraras reseñas de algunos de nuestros libros.  Uno de los fundamentos de ésta biblioteca es que sea un espacio cultural de libre expresión y en el que todos podamos participar de forma activa, por eso os invitamos a escribir reseñas o comentarios sobre los libros que leáis o aquellos que os gustaría que consiguiéramos, o cualquier reflexión o propuesta sobre la biblioteca.

Creemos que es bueno que todos participemos,  que la biblio no se convierta un espacio en el que leer autores consagrados, sino un espacio en el que escribamos, colaboremos, reflexionemos, nos ayudemos y nos leamos a todos, nuestras opiniones, reflexiones, críticas o reseñas sobre cualquier lectura son igual de importantes, por eso esperamos vuestros escritos para compartirlos aquí con el resto de compañerxs que participan en el proyecto, cada vez tenemos más material y es bueno saber qué es aquello que aporta a cada persona.

Igualmente, si deseas informarte sobre algunos de nuestros libros, o no sabes muy bien que te gustaría leer podrás utilizar esta web para ver de qué tratan y como los han valorado aquellos que los han leído a través de las reseñas publicadas.

Para publicar cualquier cosa, envía un correo con el texto adjunto a bah@riseup.net y nosotros lo publicaremos!

Gracias!


 

 

BAH

BIBLIOTECA ANARQUISTA DE L’HORTA

La Biblioteca neix de la necessitat de socialitzar els llibres, a grans trets: poder accedir el màxim de gent al màxim de llibres invertint el mínim de diners. Però, no tenim espai per a tots els llibres del món, i sincerament, la major part dels llibres del món no ens interessen gaire; per a literatura generalista tenim biblioteques municipals a cada barri. Nosaltres volem llibres que ens servisquen per autogestionar-nos dia a dia (agricultura, salut, vivenda…), per crear comunitat, extendre el suport mutu, enfortir-nos i generar una cultura de resistència als nostres barris i pobles, per crear noves situacions de ruptura i enfrontament, per recuperar la memòria històrica de la revolta i aprendre dels errors i encerts dels procesos revolucionaris dels que ens sentim hereves, per conèixer els diferents anàlisis d’altres companyes revolucionàries, anàlisis que ens permeten colpejar més fort i defendre-nos dels defensors del Status Quo, així com dels seus falsos crítics.

La BAH pretén per tant esdevindre un punt d’accés a aquest tipus de llibres, que en la seua majoria és material amb l’accés limitat per estar al marge de la publicació i distribució comercial-oficial i la difussió del qual depén de l’esforç voluntari d’una multitut de persones i col·lectius treballant en xarxa per escriure, editar, traduir, distribuir, muntar biblioteques socials, organitzar presentacions, fires del llibre, etc.

Estem catalogant els llibres al catàleg de la Xarxa de Biblioteques Socials, a on pots cercar qualsevol llibre i averiguar si es troba en alguna biblioteca propera a tu.

Existeixen altres biblioteques socials a València, amb algunes de les quals estem estretament relacionats, com el Centre d’Estudis Marginals (Ateneo Libertario Al Margen, C/Palma nº3, barri del Carme) o la Biblioteca Social Contrabando (Ateneu Llibertari del Cabanyal, C/Barraca nº57).

La BAH es troba al Centre Social Okupat i Anarquista l’Horta, al final del C/Diógenes López Mecho, barri de Benimaclet. Obrim la biblioteca els dijous de 17h a 20h.

bah@riseup.net

http://cataleg.xarxabibliosocials.org/

Biblioteca Anarquista de l’Horta.

 

En castellà:

BIBLIOTECA ANARQUISTA DE L’HORTA

La biblioteca nace de la necesidad de socializar los libros, a grandes rasgos: poder acceder el máximo de personas al máximo de libros invirtiendo el mínimo dinero. Pero ojo, no tenemos espacio para todos los libros del mundo y la mayor parte de los libros del mundo no nos interesan en absoluto; para literatura generalista tenemos bibliotecas municipales en cada barrio. Queremos libros que nos sirvan para autogestionarnos en la vida cotidiana (agricultura, salud, vivienda…), para crear comunidad, extender el apoyo mutuo, fortalecernos y generar una cultura de resistencia en nuestros barrios y pueblos, para crear nuevas situaciones de ruptura y enfrentamiento, para recuperar la memoria histórica de la revuelta y aprender de los errores y aciertos de los procesos revolucionarios de los que nos sentimos herederas, para conocer los diferentes análisis de otras compañeras revolucionarias, análisis que nos permitan golpear más fuerte y defendernos de los defensores del Status Quo, así como de sus falsos críticos.

La BAH pretende por tanto ser un punto de acceso a este tipo de libros, que en su mayor parte es material cuya difusión y acceso están limitados por estar al margen de la publicación y distribución comercial-oficial y cuya distribución depende del esfuerzo voluntario de una multitud de personas y colectivos trabajando en red para escribir, editar, traducir, distribuir, montar bibliotecas sociales, organizar presentaciones, ferias del libro, etc.

Estamos catalogando nuestros libros en la Xarxa de Biblioteques Socials, en cuyo catálogo puedes buscar el libro que desees y averiguar en qué biblioteca lo puedes encontrar y si está o no disponible.

Existen otras bibliotecas sociales en Valencia, con algunas de las cuales estamos estrechamente relacionados, como con el Centro de Estudios Marginales (Ateneo Libertario Al Margen, C/Palma nº3, barrio del Carmen)  o la Biblioteca Social Contrabando (Ateneu Llibertari del Cabanyal, C/Barraca nº57).

La BAH se encuentra en el Centre Social Okupat i Anarquista l’Horta, al final del C/Diógenes López Mecho, en el barrio de Benimaclet, Valencia. Abrimos la biblioteca los jueves de 17h a 20h.

Biblioteca Anarquista de l’Horta