Campanyes

·SOLIDARITAT AMB LA ZAD·

Comunicat ZAD

·L’HORTA GENTRIFICA·

·GENTRIFI…QUÈ?·

·JUNTES MILLOREM EL BARRI·

Intervenció directa per crear espais comuns.

Per a instruir-nos i construir-nos internament, ens cal crear espais per a totes.
Quan una ombra, uns bancs per seure i un espai d’oci per a persones i animals esdevenen un objectiu, ens adonem que el canvi es dóna pas a pas.

El pic i la pala fan el forat, en el qual el pal s’introdueix, la sorra i el ciment omplen el buit i mantenen ferm al pal, al pal es lliga una corda, que eleva una lona que s’uneix a altres pals i genera una ombra.

Però sense les nostres mans no es mouen cap d’aquests elements i sense les nostres ganes de viure en un barri millor les nostres energies s’esfumen.

Si volem un barri millor, fem-ho juntes. No esperem que ningú ho faça per nosaltres.
Ens cal prendre, no demanar.

Via directa, no tutel·lada.
Acció, no petició.
Menys teoria, que totes ens la sabem, més praxis, que tacar-se les mans a totes ens agrada.

D’exemple res i de referents res.